Kalmar Musikteater

Sedan våren 2020 finns numera Kalmar Musikteater.

Eftersom så många av våra tidigare medlemmar numera bor i Kalmar kom idén att bilda en systerförening med säte i Kalmar. På så sätt kan vi attrahera fler musikalintresserade människor att vara med i vår härliga gemenskap.

2021 samarbetade för första gången Kalmar Musikteater med Södra Ölands Musikteater i produktionen av Hjälten på den gröna ön. Vår förhoppning är att Kalmar Musikteater så småningom kan börja erbjuda kurser i musikteater för barn och unga för framtidens större uppsättningar.


Vill du komma i kontakt med Kalmar Musikteater, hör av dig till ordförande Lena Rörström: info.kmut@gmail.com

Comments are closed.