Välkomna på årsmöte

Södra Ölands Musikteater kallar nu till årsmöte och alla medlemmar är välkomna!

Plats: Zokker, Mörbylånga
Tid: måndag den 30 mars kl 19:00

****************************************************************

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Val av årsmötets ordförande.
 4. Val av årsmötets sekreterare.
 5. Val av justerare av årsmötesprotokoll.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Motioner. (Medlemmars förslag – inlämnas I förväg)
 12. Propositioner: Styrelsens förslag ang Musikteaterns framtid.
 13. Val av styrelse för 2020.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av revisorer och dess ersättare.
 16. Föreningens drogpolicy.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande.

VÄLKOMNA I VÅRA VIKTIGA BESLUT

HÄLSAR STYRELSEN 2019

Bookmark the permalink.

Comments are closed.