Vi söker styrelsemedlemmar

Södra Ölands Musikteater söker ideella krafter till styrelsearbetet. Är du boende på södra Öland (eller i närområdet) och värnar om lokalt kulturliv över generationerna och vill göra en insats. Hör i så fall av dig till oss.

Bild på ölandsbron i solnedgång


Bookmark the permalink.

Comments are closed.