Välkomna på årsmöte

Södra Ölands Musikteater kallar nu till årsmöte och alla medlemmar är välkomna! Plats: Zokker, MörbylångaTid: måndag den 30 mars kl 19:00 **************************************************************** DAGORDNING Mötets öppnande. Mötets behöriga utlysande. Val av årsmötets ordförande. Val av årsmötets sekreterare. Val av justerare av årsmötesprotokoll. Godkännande av dagordning. Bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019. … Läs mer