Ungdomsverksamhet

Kurser

Under vårterminen 2023 fortsätter kursen i musikalträning som påbörjades i höstas och den 1 maj väntas en uppvisning av en kortare egenskriven musikal: Sagan om barnhemsbarnen. Nästa söktillfälle blir inför hösten 2023.


Kurser för barn och ungdomar inom musikteater är vår grundstomme. Att introducera barn och ungdomar till scenisk gestaltning i alla dess former bidrar till att man växer som person. Varje termin strävar vi efter att erbjuda musikteaterkurser i två olika åldersgrupper. Den yngre gruppen brukar oftast vara för årskurs 4-6 och den äldre gruppen riktar sig till ungdomar i årskurs 7-9 och gymnasiet. Ibland blir det bara en grupp med blandade åldrar

Många av de barn och ungdomar som går dessa kurser stannar ofta kvar inom föreningen och hamnar så småningom även i våra stora musikalproduktioner. Det är oftast också från denna skara vi rekryterar våra duktiga ledare som håller i verksamheten för barn och ungdomar.

De äldre ungdomarna inom Södra Ölands Musikteater som under flera år själva har gått kurser i musikteater, varit ledare eller medverkat i en storproduktion har också möjligheten att göra ett mer fristående projekt själva. Ungdomarna sätter då upp ett teaterstycke eller en mindre musikal och står själva för både regi och skådespeleri. Detta är mycket uppskattat och lärorikt.

LÄNK

Ca vart annat år är Södra Ölands Musikteaters ungdomar även med i LÄNK, som är en slags teatertävling för ungdomsensembler.
LÄNK drivs av Riksteatern och vill ge ungdomar en förståelse för hur det är att jobba professionellt med teater och skapar därför möjligheter för dem att träffa professionella teaterarbetare. Det är ett sätt att stärka teaterbranschen och inspirera fler att söka till scenskolor eller att engagera sig i Riksteatern lokalt. Idén till LÄNK kommer från England och The National Theatre. Motsvarande verksamhet där kallas Connections och har pågått sedan 1994. Connections har under åren spridits till Sverige, Portugal, Brasilien, Norge och Finland.

Inför varje LÄNK-omgång, får sex framstående dramatiker i uppdrag att skriva var sitt manus för ungdomar mellan 15 och 20 år som sedan de olika ensembler kan välja mellan och sätta upp. En gemensam regional finalhelg hålls på Byteatern Kalmar Länsteater.

Nästa LÄNK final är våren 2022.

Comments are closed.