Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Elisabeth Helgesson Palm

Kassör: Lif Henell

Sekreterare: Matteus Lilja

Övriga ledamöter:
Anne Haugaard
Fredrika Hultén
Lena Rörström
Carina Brandén

Suppleanter:
Ella-Rosie Wadin
Cecilia Lilja

Kontakta oss

Mail: info.smut@gmail.com

Facebook: Södra Ölands Musikteater

Instagram: sodraolandsmusikteater

Comments are closed.